Lukkede og skreddersydde kurs

Alle våre kurs kan arrangeres som lukkede. Et lukket kurs holdes for oppdragsgivers egen personalgruppe.

Tid og sted tilpasses deltakerne. Oppdragsgiver avgjør selv hvor mange som skal delta, innenfor et gitt maksimalt deltakerantall. For mange virksomheter er en kombinasjon av lukkede og åpne kurs best. Det er for eksempel vanlig å holde lukket grunnkurs for hele personalgruppa, og deretter sende enkeltansatte på mer spesialiserte kurs.

Vi kan også skreddersy lukkede kurs ved å sette sammen elementer fra våre faste kurs, eller utvikle nye basert på oppdragsgivers behov og ønsker.

Lukkede kurs kan holdes overalt i Norge.

Ta kontakt for mer informasjon!

©2013 Design & utvikling av knowhow