Iverksetting

Vi har et bilde av hvilke problemer vi står overfor, hvilke ressurser vi har, hvilke mål vi bør strekke oss etter, og hvordan det bør se ut i organisasjonen når de utarbeidede HAVAstrategiene og -ferdighetene er tatt i bruk. Neste skritt er iverksetting.

©2013 Design & utvikling av knowhow