Evaluering

Evaluering er nødvendig for å vite om metodene som er brukt har gitt de ønskede resultater.

Under og etter et gjennomført HAVAprosjekt vil en evaluering søke svar på to grunnleggende spørsmål:

  • Har vi lykkes med iverksettingen – er det slik at HAVAstrategiene og ferdigheten som ble valgt både mestres og er i bruk i det aktuelle miljøet?
  • Har vi lykkes med metodeutarbeidingen – virker de implementerte strategiene og ferdighetene etter hensikten?

Hvis vi har valgt riktige metoder i begge faser, kan virksomheten svare bekreftende på spørsmålene under, i den grad de er aktuelle:

  • Har frekvensen, varigheten og intensiteten på truende situasjoner og/ eller nødssituasjoner blitt lavere?
  • Blir truende situasjoner sjeldnere fulgt av nødssituasjoner?
  • Har det vært drastisk nedgang i forekomst og alvorlighetsgrad av vesentlig skade?
  • Er tvangsbruken redusert i frekvens/varighet/grad, og alltid i tråd med gjeldende lovverk?
  • Opplever de som bruker HAVAstrategiene at de er tryggere på seg selv, på oppgavene sine og på andre?
  • Er det etablert systemer for å vedlikeholde, eller forbedre, oppnådde resultater?

©2013 Design & utvikling av knowhow