HAVA-instituttet

HAVA-instituttet skal utvikle og formidle HAVA, og slik bidra til å redusere forekomst og skadevirkninger av aggressiv og voldelig atferd. HAVA-instituttet driver utvikling, undervisning, trening, veiledning og rådgiving innen håndtering av aggressiv og voldelig atferd. Instituttet tilbyr også undervisning og veiledning innen andre fagfelt med relevans for HAVA, som blant annet målrettet miljøarbeid, aktuelle lovverk, diagnoser og funksjonell analyse. HAVA-instituttet er en videreføring av AdCentrum, som ble opprettet i 2003.

Line Konradsen er utdannet vernepleier. Hun har lang erfaring som trener innen skadeavverging, og benyttes ofte som kursholder og veileder hos HAVA-instituttet. Line er kurskoordinator hos HAVA-instituttet og er virksomhetens kontaktperson mot kursholdere/veiledere, oppdragsgivere og kursdeltakere.
Karl Kristian Indreeide har utviklet HAVA siden 2002. Han har, som tjenesteyter og veileder, arbeidet med denne problematikken på alle nivå. Han har utdannet en rekke trenere innen skadeavverging og veiledere innen forebygging og deeskalering. Karl Kristian er daglig leder, kursholder og veileder hos HAVA-instituttet.
Monica Vandbakk er vernepleier med master i Læring i komplekse systemer. Hun har arbeidet som veileder i spesialisthelsetjenesten ved Ullevål universitetssykehus, og underviser nå ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Monica benyttes ofte som kursholder og veileder hos HAVA-instituttet.

©2013 Design & utvikling av knowhow