HAVAtrenerkurs -skadeavverging

  • Alle kurs er avlyst inntil videre ihht smittevern

Påmelding til kurs

Skadeavverging, sertifiseringskurs - 3 dager

Mestring, skadefrihet, skånsomhet og respektfull opptreden kan ikke overlates til tilfeldighetene. Etter gjennomført grunnkurs i HAVA er vedlikeholdstrening nødvendig. Ferdigheter som ikke trenes vil forringes. Personalutskifting er også en utfordring når det gjelder å få skadeavvergingssystemet til  å fungere optimalt. Den nyansatte bør få grunnleggende trening før sin første kritiske situasjon, slik at hun eller han fra begynnelsen av kan fungere som en del av det etablerte systemet. Dette er avgjørende for den ansatte selv, for kollegaer, for organisasjonen, og, selvsagt, for brukeren.

En HAVAtrener har som første og viktigste oppgave å sørge for at skadeavvergingsferdigheter vedlikeholdes, både på person- og organisasjonsnivå.

HAVAtrenerkurs 1, skadeavverging gir kompetanse på følgende områder:
  • Skadeavvergingsteknikk
  • Taktikk
  • Instruksjon
  • Treningsledelse
  • Rollespilling/scenariotrening
  • Rammeforståelse (kontekst for skadeavverging)

Bestått kurs gir lisens til å holde repetisjonstreninger i skadeavverging ved angitt tjenestested i ett år. Trenerlisensen fornyes deretter ved bestått årlig resertifisering. Det forutsettes at HAVAtreneren selv har gjennomført grunnkurs i HAVA, og at personalgruppa har gjennomført, eller skal gjennomføre et slikt kurs i nær framtid.

Dette er et krevende og intenst kurs som forutsetter normal god fysisk form og interesse for fagområdet. Det blir gjennomført praktiske og teoretiske tester.

Kursholder:

Karl Kristian Indreeide

©2013 Design & utvikling av knowhow