HAVAtrener-samling (resertifisering)

  • 14., 15. og 16.04.2020
  • 09.00 - 16.00
  • 5.950,-
  • Toftesgate 60, 0552 Oslo

Påmelding til kurs

Resertifiseringskurs - 3 dager

Formålet med denne samlingen er å kvalitetssikre og videreutvikle HAVAtrenernes kompetanse. Årlig deltakelse på samling er nødvendig for fornyelse av trenersertifiseringen.

Samlingen består av:

•    Repetisjon og finpussing av tekniske og taktiske ferdigheter
•   Oppdatering av øvelser og undervisningsmetoder
•    Forskjellige øvelser i trenings- og scenarioledelse
•    Utveksling av erfaringer med andre HAVAtrenere

Hvem kan delta på denne samlingen?

Sertifiserte HAVAtrenere

Kursholder:

Karl Kristian Indreeide

©2013 Design & utvikling av knowhow