Lukket kurs hos oppdragsgiver

  • Etter avtale
  • Etter avtale
  • Etter avtale
  • Etter avtale

Påmelding til kurs

Skreddersydde kurs utifra oppdragsgivers ønsker og behov

Alle våre kurs kan arrangeres som lukkede kurs. Et lukket kurs holdes for oppdragsgivers egen personalgruppe. Tid og sted tilpasses deltakerne. Oppdragsgiver avgjør selv hvor mange som skal delta, innenfor et gitt maksimalt deltakerantall.

For mange virksomheter er en kombinasjon av lukkede og åpne kurs best. Det er for eksempel vanlig å holde lukket grunnkurs for hele personalgruppa, og deretter sende enkeltansatte på mer spesialiserte kurs.

Vi kan også skreddersy lukkede kurs ved å sette sammen elementer fra våre faste kurs, eller utvikle nye kurs basert på oppdragsgivers behov og ønsker.

Lukkede kurs kan holdes overalt i Norge.

Ta kontakt med Line for mer informasjon,
epost: line@havainstituttet.no – tlf: 994 29 436

©2013 Design & utvikling av knowhow