Grunnkurs HAVA – Hindre vesentlig skade

 • Alle kurs er avlyst inntil videre ihht smittevern

Påmelding til kurs

Dette er kurset for alle som yter tjenester til personer med utviklingshemming og alvorlig utfordrende atferd. Deltakerne lærer effektive og skånsomme metoder for skadeavverging, med og uten bruk av tvang. Det undervises også i forebygging og deeskalering. Metoder og rammeverk er basert på KHOL Kap.9

Fra kursprogrammet:
 • Nødssituasjon – vesentlig skade – tvang, avklaring av nøkkelbegreper
 • Utviklingshemming og alvorlig utfordrende atferd
 • Forebyggende struktur og samhandling
 • Optimal posisjonering for sikkerhet og forebygging
 • Metoder for skadeavverging uten tvangsbruk
 • Taktisk håndledelse for lite inngripende skadeavverging
 • Beskyttelses- og holdeteknikker
 • Beskyttelse av tredjeperson
 • Skalerte og skånsomme holdeteknikker
 • Stress og stresshåndtering
 • Psykiske påkjenninger, arbeidsmiljø og beskyttende faktorer
 • Sjekkliste for deeskalering
 • Scenario-trening: gjennomføring av skadeavvergingsprosedyre under stress
Hvem bør delta på dette kurset:

Alle som yter tjenester til personer med utviklingshemming og alvorlig utfordrende atferd
Maks 18 deltakere

Kursholder:

Karl Kristian Indreeide

©2013 Design & utvikling av knowhow