Om våre kurs

HAVA-Instituttets kurs skal gi deltakerne de beste forutsetninger for å håndtere aggressiv og voldelig atferd. Våre kurs tar utgangspunkt i arbeidet deltakerne skal gjøre i sin virksomhet, og innenfor hvilket område de trenger å øke sin kompetanse.

HAVA-instituttet tilbyr forskjellige kurs for ledere, trenere, veiledere og miljøarbeidere, i tillegg til spesialiserte kurs for skadeavverging, deeskalering, forebygging, miljøarbeid og saksbehandling/juss. Deltakerne skal alltid forlate kursene med anvendbar og relevant kompetanse. Å bygge ferdigheter har høyeste prioritet.

HAVA-Instituttet stiller høye krav til alle kursdeltakere. Kursbevis gis kun ved fullstendig oppmøte og gjennomføring. Når det gjelder trener- og veilederkursene er det ingen automatikk i at deltakelse gir sertifisering, og det stilles her særlige krav til personlig egnethet.

Hvordan type situasjon?

Nøytral

Forebygging

Hindre at truende og farlige stuasjoner oppstår

Våre kurstilbud

Truende

Deeskalering

Hindre at truende situasjoner eskalerer til nødsituasjoner

Våre kurstilbud

Nød

Skadeavverging

Hindre at nødsituasjoner fører til skade

Våre kurstilbud

Lukket kurs hos oppdragsgiver

Skreddersydde kurs utifra oppdragsgivers ønsker og behov

Alle våre kurs kan arrangeres som lukkede kurs. Et lukket kurs holdes for oppdragsgivers egen personalgruppe. Tid og sted tilpasses deltakerne.

  • Etter avtale
  • Etter avtale
  • Etter avtale
  • Etter avtale

Grunnkurs HAVA – Hindre vesentlig skade

Dette er kurset for alle som yter tjenester til personer med utviklingshemming og alvorlig utfordrende atferd. Deltakerne lærer effektive og skånsomme metoder for skadeavverging, med og uten bruk av tvang. Det undervises også i forebygging og deeskalering. Metoder og rammeverk er basert på KHOL Kap.9

  • Alle kurs er avlyst inntil videre ihht smittevern

HAVAtrenerkurs -skadeavverging

Skadeavverging, sertifiseringskurs - 3 dager

Etter gjennomført grunnkurs i HAVA er vedlikeholdstrening nødvendig. Ferdigheter som ikke trenes vil forringes. Personalutskifting er også en utfordring når det gjelder å få skadeavvergingssystemet til å fungere optimalt. Den nyansatte bør få grunnleggende trening før sin første kritiske situasjon, slik at hun eller han fra begynnelsen av kan fungere som en del av det etablerte systemet. Dette er avgjørende for den ansatte selv, for kollegaer, for organisasjonen, og, selvsagt, for brukeren.

  • Alle kurs er avlyst inntil videre ihht smittevern

HAVAtrener-samling (resertifisering)

Resertifiseringskurs - 3 dager

Formålet med denne samlingen er å kvalitetssikre og videreutvikle HAVAtrenernes kompetanse. Årlig deltakelse på samling er nødvendig for fornyelse av trenersertifiseringen.

  • Alle kurs er avlyst inntil videre ihht smittevern

©2013 Design & utvikling av knowhow