Siste nyhet

Åpent grunnkurs HAVA – 25 og 26 juni

Tirsdag
Grunnkurs i skadeavverging, forebygging og deeskalering - 2 dager

Dette kurset gir opplæring i effektiv og skånsom skadeavverging i nødsituasjoner. Kurset preges av trening og praktiske øvelser. Teoridelen legger vekt på problemstillinger som er sentrale for skadeavverging og tvangsbruk. Det gis også undervisning i analyse av aggressiv og voldelig atferd og innføring i forebyggende og deeskalerende strategier

Se neste
Se forrige

©2013 Design & utvikling av knowhow