Siste nyhet

Forebygging og deeskalering 2. – 3. april

Søndag
Alle som arbeider med personer som har alvorlig utfordrende atferd bør delta på fordypningskurs i forebygging og deeskalering.

Dette fordypningskurset handler om hvorfor episoder med aggressiv og voldelig atferd forekommer, og hva som kan gjøres for å unngå dem. Det undervises i metoder som effektivt forebygger voldelig atferd, og metoder som hindrer at truende situasjoner eskalerer. Til grunn for strategiene ligger en teoretisk tilnærming som gjør disse formene for atferd mer tilgjengelige for analyse og lettere å begripe.

Forebygging og deeskalering er et system av prinsipper, strategier og teknikker som er egnet til å redusere forekomsten av vold eller annen alvorlig utfordrende atferd. Gode analytiske og praktiske ferdigheter på disse områdene er avgjørende for sikkerhet, trygghet, redusert tvangsbruk og lavere stressnivå i miljøer hvor aggressiv og voldelig atferd kan forekomme.

Kursoversikt

Se neste
Se forrige

©2013 Design & utvikling av knowhow