Siste nyhet

HAVA-Instituttet hjelper til med sommeravviklingen

Mandag
Sommeren er en krevende tid i mange omsorgsboliger. HAVA-Instituttet vil gjerne bidra til å gjøre sommeren knirkefri, og vil kunne bistå på fire områder:

Kompetanse til sommervikarer – gjennom kursing eller veiledning
HAVA-Instituttet tilbyr kurs innen lovverk, målrettet miljøarbeid samt forebygging og håndtering av alvorlig utfordrende atferd. Vi tilbyr også veiledning i miljøet.

Utarbeiding eller kvalitetssikring av tiltak
Monica Vandbakk og Karl Kristian Indreeide har bred erfaring med å utvikle individuelle tiltak og kvalitetssikring av disse, innenfor opplæring- strukturering og behandling, samt forebygging og skadeavverging.

Personell eller oppfølging av personell
Trenger dere miljøarbeidere, miljøterapeuter eller vikarer for veiledere? Vi har dyktig personell som kan ta over nøkkelfunksjoner for kortere eller lengere perioder.

Heldøgns tjenesteyting
I noen tilfeller blir utfordringene overveldende i forhold til kapasiteten tjenestestedet har der og da. HAVA-Instituttet kan opprette heldøgnstilbud på kort varsel – hvor vi ivaretar alle sider av driften. Slike tilbud kan opprettes innenfor det allerede eksisterende tjenestestedet, eller vi kan stille med bolig. Disse heldøgnstilbudene kan være av lengere eller kortere varighet, og innebærer alltid etablering av fagsystemer som kan overtas av oppdragsgiver ved tilbakeføring.

Vi har fått gode referanser, som vi gjerne deler med interesserte. Ta kontakt, så finner vi fram til en skreddersydd løsning sammen!

Hilde Snilsberg, kvalitetsansvarlig
E-post: hilde@havainstituttet.no
Tlf: 971 33 643

Se neste
Se forrige

©2013 Design & utvikling av knowhow