Hva er HAVA

HAVA står for Håndtering av Aggressiv og Voldelig Atferd. Systemet inneholder metoder for forebygging, deeskalering og skadeavverging, og brukes i dag av en rekke virksomheter i privat og offentlig sektor. Implementering av HAVA fører erfaringsmessig til redusert skadeomfang, økt rettsikkerhet og færre nødsituasjoner.


Les mer om HAVA

Er det uproblematisk at elever og lærere blir utsatt for vold?

Fysisk tvang mot utagerende elever løser ingen problemer Dette er overskriften på et intervju som NRK i Troms har gjort med ”en av landets ledende eksperter på barn og unges psykiske helse” – Willy-Tore Mørch http://www.nrk.no/troms/_-fysisk-tvang-mot-utagerende-elever-loser-ingen-problemer-1.12668183 Intervjuet er en oppfølging av artikkelen Barneskole bruker ulovlig …

Les mer

HAVA-Instituttet hjelper til med sommeravviklingen

Kompetanse til sommervikarer – gjennom kursing eller veiledning HAVA-Instituttet tilbyr kurs innen lovverk, målrettet miljøarbeid samt forebygging og håndtering av alvorlig utfordrende atferd. Vi tilbyr også veiledning i miljøet. Utarbeiding eller kvalitetssikring av tiltak Monica Vandbakk og Karl Kristian Indreeide har bred erfaring med å …

Les mer

Kommende kurs

Andre om HAVA Instituttet

"

  • Arne Kvanvig
  • Sikkerhetssjef
  • Domstolene i Oslo

– Sikkerhetsavdelingen har benyttet HAVA siden 2007. Kursene legges opp etter våre behov, med HAVA-konseptet som utgangspunkt. Personalet føler seg tryggere i situasjoner hvor de må håndtere utageringer og ordensforstyrrelser, samt at de har blitt mer bevisst på mellommenneskelige forhold som gjør oss i stand til å forebygge, håndtere og hjelpe på en god måte. Med bakgrunn i dette kan vi anbefale HAVA-instituttet på det sterkeste.

Er det noe du lurer på?

Ring eller send oss en e-post, vi gleder oss til å høre fra deg!

Skal du sende oss en video?

Vi ønsker at du laster opp filene i stedet for å sende dem per post. Vi vil anbefale deg å bruke tjenesten ge.tt eller WeTranser. Ved bruk av disse tjenestene kan du laste opp filer opp til 2GB. Har du filer som er større enn dette så anbefaler vi deg å opprette en bruker på Dropbox.com.

  • Postadresse

  • Toftes gate 60 b,
  • 0552 Oslo,

©2013 Design & utvikling av knowhow