Hva er HAVA

HAVA står for Håndtering av Aggressiv og Voldelig Atferd. Systemet inneholder metoder for forebygging, deeskalering og skadeavverging, og brukes i dag av en rekke virksomheter i privat og offentlig sektor. Implementering av HAVA fører erfaringsmessig til redusert skadeomfang, økt rettsikkerhet og færre nødsituasjoner.


Les mer om HAVA

Er det uproblematisk at elever og lærere blir utsatt for vold?

Fysisk tvang mot utagerende elever løser ingen problemer Dette er overskriften på et intervju som NRK i Troms har gjort med ”en av landets ledende eksperter på barn og unges psykiske helse” – Willy-Tore Mørch http://www.nrk.no/troms/_-fysisk-tvang-mot-utagerende-elever-loser-ingen-problemer-1.12668183 Intervjuet er en oppfølging av artikkelen Barneskole bruker ulovlig …

Les mer

HAVA-Instituttet hjelper til med sommeravviklingen

Kompetanse til sommervikarer – gjennom kursing eller veiledning HAVA-Instituttet tilbyr kurs innen lovverk, målrettet miljøarbeid samt forebygging og håndtering av alvorlig utfordrende atferd. Vi tilbyr også veiledning i miljøet. Utarbeiding eller kvalitetssikring av tiltak Monica Vandbakk og Karl Kristian Indreeide har bred erfaring med å …

Les mer

Kommende kurs

Andre om HAVA Instituttet

"

  • Inger Marie Næss
  • Avdelingsleder
  • Prosjekt Felles Framtid

– Alt personell som har deltatt på workshop og kurs i regi av HAVA-instituttet har vært meget fornøyde. Personalet har lært skadeavvergende grep som er enkle å utføre, og de føler seg mye tryggere i arbeid med utfordrende atferd i etterkant av opplæring og veiledning. Siden vi over tid har vært så fornøyd med bistanden fra HAVA-instituttet, så har vi valgt å inngå et fast samarbeid.

Er det noe du lurer på?

Ring eller send oss en e-post, vi gleder oss til å høre fra deg!

Skal du sende oss en video?

Vi ønsker at du laster opp filene i stedet for å sende dem per post. Vi vil anbefale deg å bruke tjenesten ge.tt eller WeTranser. Ved bruk av disse tjenestene kan du laste opp filer opp til 2GB. Har du filer som er større enn dette så anbefaler vi deg å opprette en bruker på Dropbox.com.

  • Postadresse

  • Toftes gate 60 b,
  • 0552 Oslo,

©2013 Design & utvikling av knowhow